سامانه مدیریت یکپارچه مراکز آموزشی
ثبت درخواست نمایندگی سمیما
سمیما

سامانه مدیریت یکپارچه مراکز آموزشی(سمیما) مختص موسسات و مراکز آموزشی در همه ی زمینه ها است.

مزایا

1.کنترل امور آموزشگاه در هر لحظه و مکان

2.گرفتن آنلاین گزارش درآمدها و هزینه های آموزشگاه

3.ثبت و کنترل حقوق و دستمزد کارمندان به همراه گزارشات ضروری مالی

4.ثبت دانش ورزان به صورت هوشمند و کالا الکترونیکی با سرعت بسیار بالا

5.حذف فرآیند کاغذ بازی

6.ثبت و کنترل حقوق اساتید

7.تخصیص کارت هوشمند به اعضا با مزایا بالا

8.سامانه پیام کوتاه اختصاصی بدون فیلترینگ

9.دراختیار داشتن سه پنل مجزا برای دانش ورزان ،مدیریت و اساتید

مزایا نمایندگان

نمایندگان عزیز به ازای هر قرارداد با موسسات آموزشی درصدی از مبلغ فروش را کسب کرده و به طور پیش فرض کد نماینده هر منطقه در درخواست نرم افزار ثبت شده یعنی حتی اگر نماینده محترم قرار داد را منعقد نکرده باشد از سود فروش بهره مند خواهد شد.

سایر خدمات

به هر نماینده پنل مجزا برای اعمال شرایط بند مزایا نمایندگی داده خواهد شد.مشخصات نماینده به طور کامل در سایت سمیما ثبت شده و تبلیغات گسترده ای برای او انجام می شود.