سامانه مدیریت یکپارچه مراکز آموزشی
ثبت درخواست نرم افزار

سمیما

سامانه مدیریت یکپارچه مراکز آموزشی(سمیما) مختص موسسات و مراکز آموزشی در همه ی زمینه ها است.

مزایا

1.کنترل امور آموزشگاه در هر لحظه و مکان

2.گرفتن آنلاین گزارش درآمدها و هزینه های آموزشگاه

3.ثبت و کنترل حقوق و دستمزد کارمندان به همراه گزارشات ضروری مالی

4.ثبت دانش ورزان به صورت هوشمند و کالا الکترونیکی با سرعت بسیار بالا

5.حذف فرآیند کاغذ بازی

6.ثبت و کنترل حقوق اساتید

7.تخصیص کارت هوشمند به اعضا با مزایا بالا

8.سامانه پیام کوتاه اختصاصی بدون فیلترینگ

9.دراختیار داشتن سه پنل مجزا برای دانش ورزان ،مدیریت و اساتید

راهنما

مدیران محترم آموزشگاه می توانند با پر کزدن فرم درج شده در صفحه درخواست خود را ثبت کرده و از مزیت های این سامانه بهره مند شوند.