سامانه مدیریت یکپارچه مراکز آموزشی

خرید سامانه مدیریت یکپارچه مراکز آموزشی(سمیما)


قیمت:7،000،000 ریال


سامانه سمیما مختص مراکز و موسسات آموزشی بوده و تیم سمیما بی وقفه در حال توسعه آن می باشد.

به همراه این محصول قرار داد آن به دو طریق اینترنتی یا پستی به دست شما خواهد رسید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.